HASIČI INFORMUJÍ (Ostrovský zpravodaj – prosinec 2020)

Vážení spoluobčané,

je před námi závěr roku 2020, který všechny trochu přibrzdil a dostal do situace, kterou téměř nikdo z nás prozatím nezažil. Kvůli celosvětově šířící se nemoci COVID-19 jsme museli přijmout řadu opatření a nedílnou součástí našeho všedního života se stalo nošení roušek. I přesto se našemu sboru podařilo v průběhu roku uskutečnit několik akci.

Naše celoroční činnost začala již na začátku ledna přípravou a chystáním na tradiční Hasičský bál, který se konal 1. 2. 2020 v prostorách místního kulturního domu. K tanci a poslechu hrála skupina K-Band. Pro hosty bylo připraveno bohaté občerstvení, doprovodný kulturní program a nedílnou součástí bálu se stala také tombola, která obsahovala mnoho krásných a lákavých cen. Věřím, že Ti, kteří na tento bál zavítali, se jako vždy skvěle bavili. Děkujeme za návštěvu a vytvoření skvělé atmosféry, protože bez Vaší podpory by se podobné akce neuskutečnily.

V květnu jsme uspořádali sběr železného šrotu.

Červenec byl ve znamení Ostrovských hodů a před námi byl největší úkol našeho sboru – zajištění občerstvení u hasičské zbrojnice po dobu čtyř dnů.

Na třetí srpnovou sobotu byl naplánovaný společný výlet hasičů z Ostrova u Macochy a Ostrožské Nové Vsi. Cesta vedla do Javoříčských jeskyní, na hrad Bouzov a celý den jsme zakončili prohlídkou Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích.

O týden později náš sbor zajistil pořádání soutěže „O nejrychlejší nalívačku 2020“. Na závody, ve kterých spolu soupeřily dvojice košař a narážeč o to, kdo dokáže dostat vodu z kádě do stroje, zavítala družstva nejen z Blanenska, ale i ze vzdálenějších míst České republiky.

Na závěr roku byla naplánována Mikulášská nadílka na náměstí našeho městyse. Protože nebylo možné provést přímé setkání Mikuláše, andělů a čertů s dětmi, kvůli vládním nařízením a nemoci COVID-19, rozhodlo se několik členů našeho SDH, že uskuteční Mikulášský průvod. Lidé a jejich ratolesti tak měli možnost zahlédnout Mikuláše a jeho pomocníky alespoň ze svých domovů při průchodu obcí.

V průběhu celého roku jsme také mnoho hodin strávili ve sportovním areálu „NA TRATI“, kde se nám podařilo zbudovat zavlažování trávníku, umělé osvětlení a společně s členy fotbalistů postavit dřevěný přístřešek.

Ani mladí hasiči během roku nezaháleli. V rámci celoroční činnosti se 6 dětí zapojilo do plnění Odznaků odbornosti. Jedná se o „takové malé zkoušky“, rozdělené na písemnou a ústní část, se zaměřením nejen na hasičskou tématiku. Získané vědomosti děti zajisté využijí nejen u hasičů, ale i v běžném životě. Letošní zkoušky byly plněny 31. 1. 2020 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Šestice mladých hasičů je splnila na výbornou. Za odměnu si převzali od svých vedoucích nejen certifikát, ale i odznak získané odbornosti.

O den později byli mladí hasiči také nápomocni při chystání sálu na Hasičský bál. V sobotu 29. 2. 2020 odjela 2 družstva se svými vedoucími do obce Suchý, kde se konal první ročník závodu „Suchovský šmodrch“. Pro většinu našich mladých svěřenců to však byl úplně první zážitek na pozici závodníka. To na nich však nešlo vůbec znát. Přestože se museli popasovat s úplně jiným typem lan, než na které byli naučeni z tréninků, nevzdali se do poslední setiny vteřiny. Snažení nejmenších členů našeho kolektivu sice nedopadlo nejlépe (obsadili poslední 7. místo), ale svůj výkon zvládli bez slz. Tyto závody byly nakonec jediné, které mladí hasiči v letošním roce navštívili.

Protože se mnoho závodů Okrskové ligy mládeže, Okresní ligy mládeže a Okresní ligy dorostu mělo konat na jaře v období pandemie, bylo rozhodnuto, že se letošní ročníky soutěží zruší úplně.

Na přelomu letních prázdnin připravili vedoucí mladých hasičů z Ostrova u Macochy a Kotvrdovic pro své svěřence víkendové stanování v hasičském areálu „NA TRATI“. Pro děti byly připraveny různé sportovní hry zaměřené nejen na hasičskou tématiku, koupání v ostrovském rybníku, cvičení Zumby pod vedením zkušené lektorky a také dva výlety. V sobotu kroky mladých hasičů vedly do lanového centra v lomu Velká Dohoda a neděle patřila prohlídce Sloupsko-šošůvských jeskyní. Nejvíce zážitků si však děti asi odnesly ze samotného nocování ve stanech, protože pro některé z nich to bylo první spaní bez rodičů mimo domov. Tato víkendová akce se vydařila díky velmi krásnému letnímu počasí a skvělé náladě, která mezi mladými hasiči a jejich vedoucími po celou dobu pobytu panovala.

Když byla situace v průběhu roku příznivá konaly se také 2× týdně pravidelné tréninky mladých hasičů. Zimní příprava v tělocvičně byla zaměřena na pohybové činnosti a později pak venku děti trénovaly převážně požární útoky nebo vázání uzlů či základy zdravovědy.

Na závěr bych Vám chtěl za všechny členy sboru popřát krásné prožití vánočních svátků, co nejlepší vstup do nového roku 2021 a také poděkovat za podporu, kterou vytváříte při návštěvách akcí pořádaných naším sborem. Moc si toho vážíme. Věřme, že se současná situace s nemocí COVID – 19 bude vyvíjet příznivě a v příštím roce se budeme moci setkávat mnohem častěji na akcích pořádaných naším sborem, než jak tomu bylo v letošním roce.

Pavel Kuchař, kronikář SDH

Pavel