HASIČI INFORMUJÍ (Ostrovský zpravodaj – září 2022)

Vážení spoluobčané,

léto se pomalu blíží ke svému konci. I v tomto období, kdy si děti užívají prázdnin a dospělí dovolených, uskutečnil náš sbor dobrovolných hasičů několik akcí nebo byl nápomocný u jejich pořádání.

Červenec je již po mnoho let v Ostrově spojován s konáním hodů, během kterých zajišťují členové sboru občerstvení v hasičské zbrojnici. Pro všechny příchozí bylo připraveno pivo, limo, drobné cukrovinky, pochutiny z udírny nebo grilu. V sobotu se konal makrelový večer spojený s hodovou zábavou. K tanci a poslechu hrála skupina STYL Petrovice. Nedělní odpoledne pak patřilo kulturnímu programu, kdy před hasičskou zbrojnicí proběhlo vystoupení dechového souboru Bivojanka z Jedovnic a také místních mažoretek Zuzanek.

Téměř jako každý rok jsme i letos uspořádali s našim družebním sborem z Ostrožské Nové Vsi společný výlet, který se konal 20. 8. 2022. Cílem byla Jaderná elektrárna Dukovany a pivovar v Dalešicích. Při exkurzi v elektrárně nám byl zjednodušeně a velice přehledně vysvětlen celkový princip elektrárny a její fungování. Po společném obědě následovala prohlídka pivovaru v Dalešicích i s ochutnávkou. Pivovar je známý především z natáčení snímku Postřižiny od režiséra Jiřího Menzela podle knižní předlohy Bohumila Hrabala.

Druhou sobotu v září (10.9.2022) se u kulturního domu konalo Ostrovské gulášobraní, spojené s koštem slivovice a soutěží o nejlepší buchtu. I zde zajišťovali členové našeho v průběhu dne občerstvení.

Plánované akce:

  • občerstvení při rozsvěcování Vánočního stromu v obci
  • Mikulášská nadílka nebo Mikulášský průvod v obci

O konání plánovaných akcí Vás budeme informovat pomocí obecního rozhlasu nebo internetových stránek městyse nebo našeho SDH.

Pavel Kuchař, kronikář SDH

 

Pavel