JSDH INFORMUJE (Ostrovský zpravodaj – prosinec 2020)

Vážení spoluobčané,

konec roku se rychle blíží, pro mnohé nastává čas hodnocení a bilancování, vykazování výsledků práce, posuzování úspěchů či neúspěchů. Stejně tak bilancuje zásahová jednotka a s výsledky naší činnosti v uplynulém roce bych Vás rád seznámil.

Naše jednotka pracuje od začátku roku v počtu 15 členů – velitel jednotky, dva velitelé družstev, tří strojníci a devět hasičů s odbornými specializacemi.

Nový rok začal jako tradičně odbornými školeními. Tato školení musíme každý rok absolvovat v rozsahu čtyřiceti hodin ročně. Mimo to se i proškolujeme v různých odborných kurzech, například kurz zdravotní přípravy, nositelé dýchací techniky, strojník, obsluha motorových pil apod. Děláme odborná cvičení včetně námětového cvičení. Bohužel začátkem března nám tato školení přerušilo onemocnění COVID-19.

Po nařízení Krajského ředitelství HZS JMK jsme se nesměli scházet s příslušníky HZS, které máme v jednotce dva.

Po uvolnění opatření v polovině května mohla naše činnost pokračovat dále avšak ne na dlouho. V říjnu byla naše činnost opět omezena. Jednalo se převážně o školení apod.

11. června proběhla ze strany HZS ohlášená kontrola jednotky. V průběhu kontroly byl jednotce vyhlášen poplach: Požár auta, osoba uvězněna uvnitř.

Jednotka vyjela ve čtvrté minutě od vyhlášení poplachu v počtu 1+3. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn požár osobního automobilu s osobou uvnitř. Provedli jsme zajištění vozu proti pohybu a započali hašení požáru v motorovém prostoru. Během hašení jsme nasadili uvězněné osobě krční límec a provedli transport z vozu. Poté jsme zjistili, že se jedná o prověřovací cvičení nařízené HZS JMK.

Po ukončení proběhlo od zástupců HZS krátké shrnutí.

Po tomto shrnutí jsme se odebrali do zbrojnice, kde proběhla kontrola jednotky (dokumenty apod.) Za jednotku byl přítomen velitel a jeho zástupce. Jednotka byla hodnocena velmi kladně.

V letošním roce jsme do našich řad přibrali dva členy. Staronového člena p. Jana Pupíka a nového člena p. Tomáše Musila. Jan Pupík byl zařazen na funkci strojník. Tomáš Musil byl proškolen a zařazen jako řadový hasič. Nově přijatým členům gratuluji a přeji mnoho úspěchů.

Do řad strojníků se úspěšně zařadil i Ondřej Němec, který úspěšně složil zkoušky strojníka ve školícím zařízení Tišnov. Tímto mu ještě jednou gratuluji.

K 1.1.2021 je v řadách jednotky 17 členů.

V letošním roce byla jednotka povolána celkem k 12 mimořádným událostem z toho 7× technická pomoc, 4× ostatní pomoc, 1× požár (prověřovací cvičení od HZS).

Každý rok zde zmiňujeme nějaký výjimečný nebo náročný výjezd. Je tomu tak i letos.

14.10. 2020 v 15:45 byla naše jednotka povolána k čerpání vody v Císařské jeskyni. Po příjezdu provedeno předání jeskyně pracovníky Báňského úřadu – Ing. Klobása, Ing. Menšík.

Provedli jsme průzkum. Zjištěno enormní zvýšení hladiny vody jezírek. Hrozilo zatopení elektroinstalací a ostatních prostorů. Po příjezdu SDH Jedovnice byl proveden společný průzkum. Po dohodě byla jednotka SDH Jedovnice odeslána velitelem zásahu zpět na základnu.

17.10. v 8:00 bylo s pracovníkem Dětské léčebny p. Markem rozhodnuto o ukončení zásahu. Hladina vody v jezírkách kulminovala v běžné výšce.

Zajímavostí tohoto zásahu bylo, že jsme na čerpání použili celkem 460 metrů hadic typu „B“ a „C“ a strávili jsme na místě nepřetržitě 64 hodin v průběžném počtu 10 členů. Děkuji všem, kteří se tohoto poměrně náročného zásahu zúčastnili. Dále patří poděkování zaměstnancům Dětské léčebny za zajištění stravy.

Co říci na závěr?

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům zásahové jednotky za jejich vynaložené úsilí, práci a čas, který tomu na úkor svých rodin obětují. Jejich manželkám a přítelkyním za trpělivost.

Dále patří poděkování vedení městyse, radě, zastupitelstvu a všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují.

Chtěl bych Vám všem popřát krásné prožití svátků vánočních a bohatého ježíška. Do nového roku hodně štěstí a hlavně zdraví.

Za JSDH Ostrov u Macochy Jaromír Tejkal ml., velitel jednotky

Pavel