Plán MH 2015

Plán práce činnosti mladých hasičů v roce 2015

Leden

Požární ochrana očima dětí

Únor

Příprava na plnění odznaků odbornosti – 14. 3. 2015

Březen

Sběr papíru, aquapark Vyškov

Duben

Vělikonoční hrkání

Květen

Soustředění na trati?

Červen

Výlet (Pnkevní jeskyně, Velká Dohoda, Baldovec) ? – záleží na časové vytíženosti

Červenec

Zvaní na hody
Tábor – termín ?

Srpen

Návštěva Ostrožské Nové Vsi + ZOO?
Závody Benešova hora?

Září

Sběr papíru

Říjen

Vyvrcholení příprav na ZPV
Bowling

Listopad

Ukončení sezóny
Výroba budek pro ptactvo + vycházka s rozvěšením

Prosinec

Valná hromada – spíše leden 2016

Po celý rok

Závody OLM, OkLM a jiné
tréninky, schůzky
pomoc při akcích a činnosti SDH

Plán je pouze orientační.