Ostrovské hody 2021

15.7.2021 čtvrtek 16:00 hod

  • posezení u hasičky (pivo, limo, pochutiny z udírny a grilu)
  • fotogalerie zde

16.7.2021 pátek 16:00 hod

  • makrelové odpoledne, večerní taneční zábava se skupinou STYL Petrovice
  • fotogalerie zde

17.7.2021 sobota 14:00 hod

  • posezení u hasičky (pivo, limo, pochutiny z udírny a grilu)
  • fotogalerie zde

18.7.2021 neděle 10:00 hod

  • posezení u hasičky (pivo, limo, pochutiny z udírny a grilu)
  • od 15:00 hod vystoupení Bivojanky a tanečního souboru Tetiny z Jedovnic
  • fotogalerie zde

HASIČI INFORMUJÍ (Ostrovský zpravodaj – červenec 2021)

favicon

Vážení spoluobčané,

po delší době, kdy nebylo možné pořádat různé společenské, kulturní a jiné akce kvůli nemoci COVID-19, začínají různé části měst nebo obcí opět ožívat. Nejinak je tomu i u nás v Ostrově. Také našemu sboru dobrovolných hasičů se už se toho podařilo mnoho uskutečnit.

Na konci března ještě za dodržování přísných hygienických podmínek uspořádali mladí hasiči v naší obci sběr starého papíru. O měsíc později se pak dospělý členové SDH zapojili do sběru železa. Rádi bychom poděkovali všem občanům, kteří přispěli.

V květnu se opět rozběhly pravidelné tréninky mladých hasičů. Jejich náplň je nyní zaměřena na požární útoky. Na konci tohoto měsíce pak dorostenci navštívili závody v nedalekém Ráječku, kde se konalo Jarní kolo hry PLAMEN a DOROSTU. Zde zazářila Anna Musilová, která ve střední kategorii dorostenek vybojovala 1. místo a zajistila si tak postup na Krajské kolo, které se konalo v Hodoníně. Na těchto závodech se o týden později umístila 2. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho sboru.

Sobotní den (12.6.2021) se stal pro našeho člena SDH Jaromíra Tejkala dnem svatebním. Společně s přítelkyní Monikou Fňukalovou si řekli své „ANO“ v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách. Blahopřejeme a oběma přejeme hodně štěstí na cestě společným životem.

Poslední červnovou sobotu 26.6.2021 uspořádal náš sbor v hasičském areálu „Na trati“ u kulturního domu dvě soutěže. V dopoledních hodinách se konaly závody mladých hasičů, na které přijelo celkem 29 družstev (14 týmů mladších žáků a 15 týmů starších žáků). Naše družstva mladších žáků obsadila 5. a 9. místo. Starší žáci pak vybojovali místo 13. Ve večerních hodinách areál obsadila družstva mužů a žen. Za tmy a při použití umělého osvětlení zde probíhalo Okrskové kolo v požárním útoku. Naše družstvo mužů obsadilo 1. místo. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení těchto dvou závodů, ale hlavně sponzorům, bez kterých by se tyto akce neobešly.

Během jarních měsíců (když to situace dovolila) jsme se také několikrát sešli v hasičském areálu „Na trati“, kde se pokračovalo na úpravách a zvelebování prostředí. Podařilo se nám kompletně opravit unibuňku (venkovní a vnitřní obložení, vstupní dveře) a také položit novou střechu na přilehlém dřevěném přístřešku.

Zajisté již většina z nás zaslechla o přírodní katastrofě, která postihla část jižní Moravy. Proto se náš člen Jaromír Tejkal, jeho manželka Monika a další lidé ze sboru rozhodli uspořádat sbírku potřebných věcí pro tuto lokalitu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili. A protože je to běh na dlouhou trať a rozsah škod je veliký, pokud bude někdo z občanů chtít finančně přispět i později, bude umístěna kasička v obchodě paní Krbečkové. Peníze i materiál jdou adresně do Moravské Nové Vsi.

Máme před sebou léto a letní prázdniny, kdy se v naší obci na náměstí městyse konají tradiční hody, během kterých náš sbor zajišťuje občerstvení v areálu hasičské zbrojnice. Již nyní jste všichni srdečně zváni. I letos se můžete těšit na pivo, limo, pochutiny z udírny nebo na páteční večer taneční zábavu se skupinou STYL PETROVICE.

Doufejme, že se situace s nemocí COVID – 19 již nebude nijak výrazněji komplikovat a zasahovat do našich běžných životů, abychom se mohli setkávat při různých příležitostech nebo akcích pořádaných nejen naším sborem.

Pavel Kuchař, kronikář SDH

Hodové občerstvení u hasičky

Máme před sebou léto a letní prázdniny, kdy se v naší obci na náměstí městyse konají tradiční hody, během kterých náš sbor zajišťuje občerstvení v areálu hasičské zbrojnice. Již nyní jste všichni srdečně zváni. I letos se můžete těšit na pivo, limo, pochutiny z udírny nebo na páteční večer taneční zábavu se skupinou STYL PETROVICE

Program:

15. 7. 2021 (čtvrtek)

16:00 Hodové občerstvení u hasičky – pivo, livo, pochutiny z udírny

16. 7. 2021 (pátek) 

16:00 Makrelový večer s živou muzikou – hraje STYL (u hasičky)

17. 7. 2021 (sobota)

14:00 Posezení u hasičky – pivo, livo, pochutiny z udírny

18. 7. 2021 (neděle)

10:00 Posezení u hasičky – pivo, livo, pochutiny z udírny

15:00 Vystoupení dechového souboru BIVOJANKA a taneční vystoupení Tetin z Jedovnic

 

Výjezd JSDH – Odstranění stromu

favicon

Ve středu 30.6.2021 vyjela naše jednotka SDH k odstranění stromu na silnici mezi Ostrovem u Macochy a Vilémovicemi. Naše jednotka provedla rozřezání stromu pomocí motorové pily a následné odklizení mimo komunikaci. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotky: SDH Ostrov u Macochy

Okrskové kolo mužů a žen v požárním útoku

DSC_0108

Závodní sobota 26.6.2021 pokračovala ve večerních hodinách, kdy se v hasičském areálu „Na trati“ konalo Okrskové kolo mužů a žen v požárním útoku. Tyto závody začaly ve 22 hodin za umělého osvětlení. Soutěže se zúčastnila 4 družstva z našeho okrsku (3 družstva mužů a 1 družstvo žen).

Výsledky muži:

1. místo Ostrov u Macochy

2. místo Senetářov

3. místo Kotvrdovice

Výsledky ženy:

1. místo Senetářov

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení těchto závodů.

Fotogalerie: zde