Velikonoční hrkání

DSC_0127

Podle tradice je na Zelený čtvrtek, Velký pátek až do Bílé soboty zvonění zvonů nahrazováno hlukem klapaček, hrkaček, řehtaček, s nimiž se chodí po vsích nebo městech ráno, v poledne a večer. Po dvouleté přestávce, která byla způsobena nemocí COVID-19, vyšli ve dnech 14.4. – 16.4.2022 do ulic Ostrova na tradiční velikonoční hrkání i naši mladí hasiči. Na děti čekalo celkem 6 obchůzek. Obměnou jim bylo nejen milé přijetí od občanů městyse, ale mnohdy i nějaká sladkost a finanční částka. Peníze, které byly vybrány během sobotního hrkání, budou využity na činnost mladých hasičů. Všem, kteří přispěli – DĚKUJEME.

Fotogalerie: zde

Blanenský deník: zde

Sběr železného šrotu

DSC_0103

V sobotu 9.4.2022 uspořádali členové SDH v naší obci sběr železného šrotu. Všem občanům, kteří železo přichystali v den sběru před své domy k odvozu – DĚKUJEME.

Fotogalerie: zde

Závody mladých hasičů v Šošůvce

39

V sobotu 9. 4. 2022 náš kolektiv mladých hasičů rozjel jejich závodní sezónu na prvním závodu Okresní ligy mládeže, a to konkrétně na Jarním uzlování v Šošůvce. V konkurenci zhruba čtyř desítek hlídek v obou věkových kategoriích (mladší i starší) dohromady vybojovali odhodlaní členové z řad našeho sboru pátá místa v obou kategoriích a druhé družstvo našich mladších žáků obsadilo místo 11. Závodní dopoledne jsme ukončili procházkou domů. Po pár závodech, kterých jsme se v době Covidové zúčastnili, byl tento „ostrý“ start pro mnohé jednou z prvních zkoušek vlastních dovedností a práce s trémou. Nakonec jsme si to ale užili a těšíme se na další závody.

Fotogalerie: zde

HASIČI INFORMUJÍ (Ostrovský zpravodaj – duben 2022)

favicon

Vážení spoluobčané,

začátek roku 2022 byl ve značné míře opět ovlivněn nemocí COVID – 19. Většinou je tohle období naplněno přípravami na Hasičský bál, který jsme díky vládním nařízením letos neuspořádali.

Náplní lednových a únorových tréninků mladých hasičů byla převážně zimní příprava v tělocvičně. Během těchto dvou měsíců se také 17 dětí učilo. Své získané vědomosti využili ve dnech 18.2. a 25.2.2022, kdy se v rámci celoroční činnosti zapojili do plnění Odznaků odbornosti. V letošním roce děti plnily 2 odznaky – Preventista Junior a Strojník. Zkoušky probíhaly formou písemného testu a ústního zkoušení před komisí složené z členů našeho sboru. Všichni mladí hasiči splnili tyto zkoušky na výbornou. V závěru pak při slavnostním nástupu převzali od svých vedoucích nejen drobnou odměnu, ale hlavně certifikát a odznak získané odbornosti. Velké poděkování patří všem vedoucím mladých hasičů, kteří děti na plnění Odznaků odbornosti v průběhu dvou měsíců připravovali. Nyní děti dokončují zimní přípravu a začaly se také připravovat na první letošní závody, které proběhnou na začátku dubna v Šošůvce. Kromě tréninků se také mladí hasiči zapojili do sběru starého papíru v obci. Občanům, kteří papír v den sběru nachystali před své domy k odvozu, děkujeme. 20. března pak odjeli na tradiční výlet do Aquaparku ve Vyškově. Během 90-ti minut si vodní radovánky užily nejen děti, ale i jejich doprovod z řad vedoucích a rodičů.

Většinu z nás v současné době zasáhl válečný konflikt na Ukrajině. Statisíce lidí (převáženě žen a dětí) utíkají před válkou do okolních států, kde hledají bezpečí. Výjimkou nebyla ani Česká republika. Mnoho občanů, kterým není tato situace lhostejná, se zapojila do pomoci. Např. v Brně na výstavišti bylo zřízeno Asistenční centrum, které denně navštíví stovky lidí. Několik dobrovolníků našeho sboru již do tohoto centra také odjela a zajišťovala výdej jídla, pití nebo základních hygienických potřeb. Členové zásahové jednotky pak byli nápomocni při převozu ukrajinských občanů do různých ubytovacích zařízení.

Plánované akce našeho sboru v obci:

9.4.2022 – Sběr železného šrotu

14.4. – 16.4.2022 – Velikonoční hrkání

21.5.2022 – Jarní kolo hry PLAMEN

18.6.2022 – Závody mladých hasičů (noční)

26.6.2022 – Velká cena Blanenska mužů a žen v požárním útoku

Na všechny akce pořádané našim sborem jste již nyní srdečně zváni. O jejich konání Vás budeme ještě informovat přes webové stránky SDH a obecním rozhlasem.

Pavel Kuchař, kronikář SDH