Výroční valná hromada SDH

DSC_0092

V sobotu 8.12.2018 se v zasedací místnosti hasičské zbrojnice konala výroční valná hromada SDH. Krátce po 13. hodině začala VVH mladých hasičů. Úvodního slova se ujal starosta mladých hasičů Tomáš Musil a Hynek Tejkal. Byl zhodnocen rok 2018 nejen z pohledu mladých hasičů, ale i jejich vedoucích, připraven plán práce na rok 2019 a promítnuta krátká videoprezentace o činnosti dětí v průběhu roku. Vedoucí a mladí hasiči se také symbolicky rozloučili s Hynkem Tejkalem, pro kterého byla letošní dětská výroční valná hromada poslední. Ten ukončil své působení mezi mladými hasiči a přestoupil do řad dospělých členů SDH. Na rozloučenou shlédl krásnou videoprezentaci, která zhodnotila jeho práci a sportovní výkony od dob, kdy se stal členem mladých hasičů, až do roku 2018. Na závěr na mladé hasiče čekala již tradiční vánoční nadílka a volná zábava.

Po 16. hodině začala VVH členů SDH. I zde byl zhodnocen rok 2018, připraven plán práce na rok 2019, promítnuty videoprazentace z činnosti mladých hasičů a sportovního družstva žen. Novým referentem sportovních družstev se stal Ondřej Němec a velitelem družstva SDH byl zvolen Jaromír Tejkal. Na tuto část VVH přijalo pozvání i několik hostů, mezi kterými byli: členové našeho družebního sboru z Ostrožské Nové Vsi, zástupce okrsku Jedovnice, zástupce OSH Blansko a také místostarosta městyse Ostrov u Macochy Ing. Ivo Ambrož, který mnohé překvapil krásně připravenou prezentací o činnosti našeho sboru a životě v obci. Na konci valné hromady bylo pro všechny připraveno občerstvení, po kterém následovala volná zábava.

Fotogalerie: zde

Mikulášská nadílka

DSC_0073

Nejen občané Ostrova u Macochy, ale i mnoho přespolních z okolních obcí zavítalo ve středu 5.12.2018 na náměstí našeho městyse, kde se od 17. hodin konala mikulášská nadílka. Celý program začal příchodem čertů z pekla, kteří postrašili nejen děti, ale i některé dospělé. Zanedlouho se před zraky přítomných zjevil také Mikuláš se svými pomocníky – andílky. Ti několika dětem předali za básničku nebo písničku sladkou odměnu. Celá mikulášská nadílka byla zakončena téměř 10-ti minutovým ohňostrojem. Během této akce bylo pro všechny připraveno také občerstvení – teplý čaj, svařák, grog, medovina nebo vánoční punč. Velké poděkování patří všem, kdo na tuto akci dorazili a podpořili nás – DĚKUJEME.

Fotogalerie: zde 

Rozsvěcování vánočního stromku

DSC_0128

Zamračená obloha, mlhavo a sychravo. Takové počasí doprovázelo letošní tradiční rozsvěcování vánočního stromku v Ostrově u Macochy. V neděli  2. 12. 2018 se krátce po 15. hodině náměstím městyse rozezněly slova známých básniček a písní, které jsou spojovány s příchodem vánočních svátků. V kulturním programu vystoupily děti z LMŠ Skalka, MŠ Ostrov u  Macochy a také žáci ZUŠ Jedovnice. Na závěr se před zraky všech přítomných rozzářil krásně nazdobený vánoční stromek. Po celou dobu se na této akci postaralo několik členů našeho sboru o občerstvení. Byl připraven svařák, grog nebo vánoční punč a pro děti teplý čaj.

Fotogalerie: zde

Taktické prověřovací cvičení

DSC_0520

V neděli 18.11.2018 krátce po 13. hodině vyjela naše jednotka SDH a členové zásahové jednotky Kotvrdovice k nahlášenému požáru v budově Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Po příjezdu obou jednotek na místo události byl proveden průzkum objektu, během kterého byl zlikvidován požár a nalezeny 3 pohřešované osoby (1 dospělá osoba a 2 děti). Tyto osoby hasiči obou jednotek transportovali do bezpečí a poskytli jim první předlékařskou pomoc. Naštěstí se však nejednalo o pravý zásah, ale pouze o taktické prověřovací cvičení. Po ukončení celé akce provedly obě jednotky hasičů krátké vyhodnocení a pro děti z Dětské léčebny byla připravena prohlídka zásahových vozidel spojená s odborným výkladem.

Fotogalerie: zde