HASIČI INFORMUJÍ (Ostrovský zpravodaj – prosinec 2022)

favicon

Vážení spoluobčané,

s blížícím se koncem roku 2022 je čas se ohlédnou za činností našeho sboru. I přesto, že první měsíce tohoto roku byly opět značně ovlivněny pandemií COVID-19 jsme nelenili a uspořádali mnoho kulturně společenských akcí nebo se podíleli na jejich organizaci.

 

Leden:

 • Mladí hasiči uspořádali v naší obci sběr starého papíru. Děkujeme všem, kteří papír pro děti pravidelně přichystají. S touto činností bychom rádi pokračovali i nadále.

Únor:

 • Náplní lednových a únorových tréninku některých dětí bylo převážně učení. Své získané vědomosti využili ve dnech 18. a 25. 2. 2022, kdy se v rámci celoroční činnosti zapojili do plnění Odznaků odbornosti. Všichni mladí hasiči splnili tyto zkoušky na výbornou.

Březen:

 • Pro mladé hasiče, jejich vedoucí a také rodiče byl uspořádán tradiční výlet do Aquaparku ve Vyškově.

Duben:

 • Členové sboru uspořádali v naší obci sběr železného šrotu. I zde bychom rádi poděkovali všem, kteří staré železo nachystali v den sběru před své domy k odvozu.
 • Mladí hasiči vyšli do ulic Ostrova při tradičním Velikonočním hrkání. Odměnou jim bylo milé přijetí od naši spoluobčanů.
 • 30. 4. 2022 se na hasičské trati konalo pálení čarodějnic. Pro děti byly připraveny různé soutěže, občerstvení a v podvečer byla zapálena vatra s čarodějnicí.

Květen:

 • Po třech letech se náš sbor opět zhostil uspořádání Jarního kola hry PLAMEN, které se uskutečnilo 21. 5. 2022 ve sportovním hasičském areálu „NA TRATI“ a na přilehlém fotbalovém hřišti u kulturního domu. Mladší i starší žáci z Ostrova u Macochy nakonec vybojovali ve svých kategoriích krásná šestá místa.

Červen:

 • 18. 6. 2022 se v hasičském areálu „NA TRATI“ konaly noční závody mladých hasičů v požárním útoku, které byly zařazeny do Okresní ligy mládeže. Mladší žáci obsadili 6.místo a starší žáci místo 2.
 • 25. 6. 2022 vstoupil náš člen Pavel Pernica do svazku manželského. Své „ANO“ si řekli s přítelkyní Leonou Kučerovou na radnici v Blansku.
 • 26. 6. 2022 se v hasičském areálu na trati konal XIII. ročník soutěže O pohár SDH Ostrov u Macochy a zároveň 4. kolo Velké ceny Blanenska v požárním útoku pro rok 2022. Týmu mužů z Ostrova u Macochy se však nepodařilo požární útok dokončit a s neplatným pokusem obsadili poslední příčky výsledkové tabulky. Družstvo dorostu pak ve své kategorii vybojovalo s časem 18,00s krásné třetí místo.

Červenec:

 • Ve dnech 21. 7. – 24. 7. 2022 zajišťoval náš sbor u hasičské zbrojnice občerstvení v průběhu Ostrovských hodů.

Srpen:

 • Společně s družebním sborem z Ostrožské Nové Vsi jsme odjeli na společný výlet. Cílem byla Jaderná elektrárna Dukovany a prohlídka pivovaru v Dalešicích, který je známý především z natáčení snímku Postřižiny od režiséra Jiřího Menzela podle knižní předlohy Bohumila Hrabala.

Září:

 • 10. 9. 2022 se v areálu kulturního domu konalo Ostrovské gulášobraní. Na této akci zajistil náš sbor v průběhu celého dne občerstvení.

Listopad:

 • 27. 11. 2022 byl na náměstí městyse slavnostně rozsvícen vánoční strom. I při této akci zajistil náš sbor drobné občerstvení.

Prosinec:

 • 5. 12. 2022 se uskutečnila na náměstí městyse u vánočního stromečku již tradiční mikulášská nadílka. Na uspořádání se podíleli členové našeho sboru.

Rád bych se také zmínil o krásné reprezentaci členů našeho sboru v oblasti sportu. Mladí hasiči pravidelně jezdí na závody Okresní ligy mládeže a Okrskové ligy mládeže.

Celkové výsledky:

 • Okresní liga mládeže – starší žáci 4. místo, mladší žáci 5. místo
 • Okrsková liga mládeže – starší žáci 1. místo, mladší žáci 3. místo

Družstva mužů a dorostenců vybojovali v seriálu soutěží Velké ceny Blanenska ve svých kategoriích třetí místo.

Velký úspěch si připsala také dorostenka Anna Musilová, která v Českém poháru závodů jednotlivců na 100 m s překážkami vybojovala ve své kategorii nádherné 3. místo. Gratulujeme.

To byl jen malý výčet akcí a činností, které náš sbor v průběhu letošního roku vykonal. Velké poděkovaní patří všem občanům, kteří akce pořádané našim sborem navštěvují, ale také sponzorům, kteří se nemalou měrou podílejí na chodu a fungování sboru.

Závěrem mi dovolte, abych Vám za všechny členy sboru dobrovolných hasičů popřál poklidné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2023. Již nyní přijměte srdečné pozvání na akce, které budeme pořádat v průběhu následujícího roku. Tou první by měl být tradiční HASIČSKÝ BÁL, který by se měl uskutečnit 4. 2. 2023. O konání dalších kulturně – společenských akcí Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím obecního rozhlasu nebo webových stránek našeho SDH (www.sdhoum.8u.cz).

Pavel Kuchař, kronikář SDH Ostrov u Macochy

Shrnutí činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v roce 2022

favicon

Čas rychle plyne a máme tu opět konec roku, se kterým přinášíme závěrečnou bilanci naší činnosti. Co se týká událostí, tak jich bylo v letošním roce nadprůměrně. Zmínil bych například požár ve stráni pod větrným mlýnem, který se nám podařilo společně s kolegy z ostatních jednotek včas lokalizovat a tím nedošlo k rozšíření na obyvatelné budovy. Dále jsme zasahovali u požáru lesa ve Sloupě, na popadaných stromech u Císařské jeskyně, požáru pole za Ostrovem, převozu uprchlíků z Ukrajiny, při resuscitaci či likvidacích hmyzu. Co se týká činnosti pro městys, podíleli jsme se zejména na zalévání zeleně. V listopadu jsme byli povoláni k prověřovacímu cvičení, kde jsme byli nápomocni při budování zázemí pro záchranu osoby z jeskyně. Pro přehled nárůstu činnosti naší jednotky přikládáme níže tabulku.

tabulka

Pozn.: KACPU – Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Abychom nezaháleli po stránce odborné, pravidelně jsme se v měsíčních intervalech proškolovali v odborných tématech. Za zmínku stojí výcvik vyhledávání osob v zakouřeném prostředí, plnění bambivaku pro hašení lesních požárů v podvěsu vrtulníku, poskytování první pomoci apod..

Co se týká investic, tak tou největší bylo pořízení dopravního automobilu, určeného zejména na zásahy technického charakteru, pořizovací cena 977 tis.Kč, přičemž obec se podílela částkou 227 tis.Kč. Z obecního rozpočtu bylo dále pořízeno: dýchací přístroj Dräger, doplňky k elektrocentrále, lezecké vybavení apod. Dále jsme pořídili 4 kusy přileb Dräger, a to za pomoci příspěvku dotačního fondu Agrofert.

V příštím roce bude nutné pokračovat v obměně dýchací techniky, ta současná je stará 40 let a je na hraně životnosti. Jeden kus dýchacího přístroje vychází přibližně na 35 tis. Kč. S tím se váže také nutná výměna zásahových přileb, které musí být kompatibilní pro nasazení masky od dýchacího přístroje.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co se na chodu jednotky podílí jakýmkoliv způsobem a věřím, že v příštích letech budeme ve spolupráci nadále pokračovat.

Příjemné prožití vánočních svátků a vykročení tou správnou nohou do nového roku Vám přejí vaši hasiči.

PF

Bc. Jan Pupík Velitel JSDH Ostrov u Macochy

Výroční valná hromada mladých hasičů

DSC_0296

V sobotu 17.12.2022 se v zasedací místnosti naší hasičské zbrojnice uskutečnila výroční valná hromada mladých hasičů, která začala krátce po 10. hodině. Na úvod přivítal všechny přítomné místostarosta mladých hasičů Kryštof Svoboda. Poté byl zhodnocen uplynulý rok 2022 jak z pohledu dětí, tak také jejich vedoucích, promítnuta video-prezentace mapující činnost mladých hasičů v průběhu celého roku a připraven plán práce na rok 2023. Behem této valné hromady byl také zvolen nový kronikář mladých hasičů, kterým se stal Luboš Musil. Svou funkci bude vykonávat od března roku 2023. Na závěr byla pro děti připravena již tradiční vánoční nadílka, po které následovala volná zábava.

Fotogalerie: zde