Výbor MH

Starosta Tomáš Musil
Místostarosta
Hlavní kronikář Jiří Tanenberger
Kronikář Jakub Opatřil
Kronikářka Anna Musilová