Výbor MH

Starosta Andrea Vymazalová
Místostarosta Hynek Tejkal
Hlavní kronikář Jiří Tanenberger
Kronikář Jakub Opatřil
Kronikářka Anna Musilová