Sběr starého papíru

DSC_0001

V sobotu 27.3.2021 uspořádali v naší obci mladí hasiči sběr starého papíru. V 9:00 hod jsme se sešli u hasičské zbrojnice. Abychom dodrželi hygienická opatření spojená s nemocí COVID-19 jsme se rozdělili na 4 malé skupinky. Naší nedílnou součástí se také staly ochranné pomůcky úst (roušky, respirátory). Postupně jsme obešli celý Ostrov a papír, který měli lidé nachystaný před svými domy, posbírali. Do sběru se zapojilo 8 mladých hasičů a 7 dospěláků z řad SDH. Všem občanům, kteří nám starým papírem přispěli – DĚKUJEME.

Fotogalerie: zde

Mladí hasiči stanovali, soutěžili a podívali se i do jeskyní

DSCN0958

Vedoucí mladých hasičů z Ostrova u Macochy a Kotvrdovic připravili společně pro své svěřence v polovině prádznin (31.7.2020 – 2.8.2020)  víkendové stanování, které se konalo v hasičském sportovním areálu „NA TRATI“ v Ostrově u Macochy. Pro děti byly připraveny různé sportovní hry zaměřené nejen na hasičskou tématiku, koupaní v ostrovském rybníku, cvičení Zumby pod vedením zkušené lektorky a také dva výlety.

V sobotu kroky mladých hasičů vedly do lanového centra v lomu Velká Dohoda a neděle patřila prohlídce Sloupsko – šošůvských jeskyní. Nejvíce zážitků si však děti asi odnesly ze samotného nocování ve stanech, protože pro některé z nich to bylo první spaní bez rodičů mimo domov. Tato víkendová akce se vydařila díky velmi krásnému letnímu počasí a skvělé náladě, která mezi mladými hasiči a jejich vedoucími po celou dobu pobytu panovala.

Fotogalerie: zde

Sběr papíru

DSC_0516

V pondělí 20.4.2020 zajistil náš sbor odvoz starého papíru. Protože v současné době nemají výkupny o starý nasbíraný papír zájem, rozhodli jsme se, že tuto činnost s mladými hasiči na určité období pozastavíme. Všem občanům, kteří nám starým papírem doposud přispívali – DĚKUJEME.

Suchovský šmodrch 2020

DSC_0062

Bylo krásné sobotní odpoledne s datem 29.2.2020 a naši mladí hasiči se společně se svými vedoucími vydali na svoje první letošní závody do obce Suchý, kde se konal první ročník závodu Suchovský šmodrch. Pro většinu našich mladých svěřenců to však byl úplně první zážitek na pozici závodníka. To na nich však nešlo vůbec znát. Přestože se museli popasovat s úplně jiným typem lan, nevzdali se do poslední setiny vteřiny. Snažení nejmenších členů našeho kolektivu sice nedopadlo nejlépe, ale svůj výkon zvládli bez slz. Starší žáci si přivlastnili 4. místo. Všichni jsme si závody užili a těšíme se na další souboje nejlepších, na kterých už budeme sbírat body do Okresní ligy mládeže ve svůj prospěch.

Fotogalerie: zde

Odznaky odbornosti

odborky

V pátek 31.1.2020 se v rámci celoroční činnosti zapojilo 6 mladých hasičů do plnění odznaků odbornosti. V letošním roce byl plněn jeden odznak odbornosti, a to Preventista. Po slavnostním nástupu na děti čekal nejprve písemný test a poté ústní zkouška. Na závěr mladí hasiči, kteří tyto zkoušky splnili na výbornou, převzali od svých vedoucích certifikát a odznak získané odbornosti, ale také drobnou odměnu.

Fotogalerie: zde