Masopust v obci

DSC_0220

Kobliha, chlebíček nebo plátek slaniny. V každém domě chutná jinak. I když někde je to masopust a jinde ostatky, všem jde především o zábavu a dobré jídlo. Čas tradičního lidového veselí se přiblížil. Proto bylo možné v naší obci zahlédnout v sobotu 10.2.2018 průvod pestrobarevných masek, kterých bylo celkem 18. Do masopustního průvodu se zapojili i 4 členové našeho sboru. Odměnou pro všechny masky bylo příjemné uvítání od našich spoluobčanů. kteří měli v průběhu celého dne připravené bohaté občerstvení. Průvod byl zakončen krátce po 17. hodině v hostinci U Němců.

Fotogalerie: zde

Hasičský bál

DSC_0058

V sobotu 3.2.2018 uspořádal náš sbor v prostorách nově opraveného kulturního domu v Ostrově u Macochy tradiční Hasičský bál. Ten letošní byl pro nás jubilejní a to 10. Akce byla zahájena krátce po 20. hodině. K tanci a poslechu hrála skupina K-Band. Večerem provázela také moderátorská dvojice Iva Nejezchlebová a Jaromír Tejkal. Návštěvníci bálu nebyli ochuzeni ani o doprovodný kulturní program. Během večera vystoupili: taneční soubor Alegria, tanečníci ze Soukromé základní umělecké školy Blansko, bývalý člen našeho sboru Honza Bartoš a několik členů z našich řad si také připravilo půlnoční překvapení. Pro všechny přítomné bylo připraveno také bohaté občerstvení. Součástní bálu byla v neposlední řadě i tombola, která obsahovala více jak 380 krásných a lákavých cen. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celého bálu, zúčastněným návštěvníkům za podporu, ale hlavně sponzorům, bez kterých by se tato akce neobešla.

Fotogalerie, video: zde

Prohlídka hasičské zbrojnice

032

V neděli 14.1.2018 přišli na prohlídku hasičské zbrojnice děti, jejich rodiče a pracovníci z Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Během odpolední návštěvy se dozvěděli mnoho zajímavých informací ze života hasičů a proběhla také ukázka záchrany osob z výšky pomocí lanové techniky. Nejvíce však všechny zaujala prohlídka hasičského vozu. Na závěr děti obdržely drobné upomínkové předměty. Doufáme, že se všem u nás líbilo a opět k nám na hasičskou zbrojnici rádi zavítají. Budeme se těšit na další návštěvu.

Fotogalerie: zde

Výroční valná hromada SDH

DSC_0048

V sobotu 13.1.2018 se v zasedací místnosti hasičské zbrojnice uskutečnila výroční valná hromada SDH. Krátce po 14. hodině začala VVH mladých hasičů. Úvodního slova se ujali starosta mladých hasičů Tomáš Musil a místostarosta Hynek Tejkal. Byl zhodnocen rok 2017 nejen z pohledů mladých hasičů, ale i jejich vedoucích, připraven plán práce na rok 2018 a promítnuta krátká videoprezentace o činnosti dětí v průběhu roku. Na programu byla také volba nového místostarosty mladých hasičů, kterým se stal Jakub Opatřil. Poté následovala tradiční vánoční nadílka.

Po 16. hodině začala VVH členů SDH. I zde byl zhodnocen rok 2017, připraven plán práce na rok 2018, promítnuty videoprezentace z činnosti SDH, JSDH, mladých hasičů a sportovního družstva žen. Starosta SDH předal také jedno čestné uznání Jihomoravského kraje, které získal pan František Mikulášek za dlouholetou práci pro sbor. Na tuto část VVH přijalo pozvání i několik hostů, mezi kterými byli: zástupce městyse Ostrov u Macochy ing. Ivo Ambrož, zástupce z okrsku Jedovnice a OSH Blansko, ale také členové našeho družebního sboru z Ostrožské Nové Vsi.

Fotogalerie: zde

Výroční valná hromada v Ostrožské Nové Vsi

DSC_0202

V sobotu 16.12.2017 odjelo 5 členů SDH Ostrov u Macochy na výroční valnou hromadu k našim přátelům z SDH Ostrožská Nová Ves. Před zadájením VVH proběhlo slavnostní posvěcení a předání nového zásahového vozidla do užívání sboru.

Fotogalerie: zde