Hasičská svatba

favicon

Ve sportovním hasičském areálu „Na trati“ u kulturního domu v Ostrově u Macochy se v sobotu 12.9.2020 konala hasičská svatba naší členky Ivy Nejezchlebové a Tomáše Fryče z SDH Kuřim. Oběma gratulujeme a přejeme hodně štěstí na cestě společným životem.

O nejrychlejší nalívačku 2020

DSC_0260

V sobotu 22. 8. 2020 se náš sbor postaral o uspořádání soutěže O nejrychlejší nalívačku 2020. V soutěži, ve které soutěžily dvojice košař a narážeč o to, která dvojice dokáže dostat vodu z kádě do stroje co nejrychleji, se začínalo kvalifikačním kolem a následovala kola vyřazovací. V kategorii smíšených dvojic zvítězil Dub nad Moravou, kategorii žen ovládla děvčata ze Žernovníku a kategorii mužů vyhráli kluci z Kotvrdovic.

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení těchto závodů, soutěžním družstvům za návštěvu a podporu, ale hlavně sponzorům, bez kterých by se tato soutěž neobešla.

Fotogalerie: zde

Výlet SDH

DSC_0151

Na společný výlet vyrazili třetí srpnovou sobotu (15.8.2020) hasiči z Ostrova u Macochy a Ostrožské Nové Vsi. Zavítali do jeskyní i na slavný hrad Bouzov a prohlédli si také muzeum proslulých olomouckých syrečků.

První zastávkou se staly Javoříčské jeskyně. Rozsáhlý jeskynní systém je výjimečný nejen svými rozměry, ale i mohutností a bohatostí krápníkové výzdoby. Velkolepé vstupní prostory vrcholí dómem Gigantů s mohutnými pagodami stalagmitů, girlandami stalaktitů a barevnými sintrovými vodopády na stěnách. Z nich pokračuje cesta romantickými modelovanými chodbami s krápníkovou výzdobou mimořádně pestrých tvarů.

Po společném obědě v obci Bouzov jsme navštívili stejnojmenný pohádkový hrad, který vznikl na přelomu 13. – 14. století. V letech 1896 – 1910 byl přestavěn velmistrem Řádu německých rytířů Evženem Habsburským na sídlo, které mělo být reprezentativním místem Řádu. Přestavba je dílem architekta Georga Josepha von Hauberrissera. Od roku 1912 je hrad zpřístupněn veřejnosti. Tato památka je také hojně vyhledávána filmaři nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Na hradě a v jeho okolí bylo natočeno více jak třicet filmů nebo pohádek.

Na závěr dne naše kroky vedly do Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích, které bylo otevřené v roce 1994 v místě původní výrobny Olomouckých tvarůžků. Formou individuálních prohlídek dá každému možnost výběru prohlídky podle jeho zájmu a časových možností. V moderně pojatých expozicích je představena historie Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až do současnosti.  Prohlídka muzea končí vstupem do podnikové prodejny, kde je možné zakoupit různé výrobky a produkty z tohoto jedinečného populárního sýru. Mnozí z nás také neváhali a vyzkoušeli chuť zmrzliny nebo zákusků z Olomouckých tvarůžků.

I přesto, že ranní cesta byla doprovázena deštěm se nakonec celý výlet vydařil a všichni jsme se domů vraceli plní dojmů a krásných zážitků.

Fotogalerie: zde

Hasičská svatba

favicon

V sobotu 8.8.2020 se na hrázi rybníka Olšovce v Jedovnicích konala hasičská svatba naší bývalé členky Sáry Nejezchlebové a Jakuba Pernice z SDH Jedovnice. Oběma gratulujeme a přejeme hodně štěstí na cestě společným životem.

Mladí hasiči stanovali, soutěžili a podívali se i do jeskyní

DSCN0958

Vedoucí mladých hasičů z Ostrova u Macochy a Kotvrdovic připravili společně pro své svěřence v polovině prádznin (31.7.2020 – 2.8.2020)  víkendové stanování, které se konalo v hasičském sportovním areálu „NA TRATI“ v Ostrově u Macochy. Pro děti byly připraveny různé sportovní hry zaměřené nejen na hasičskou tématiku, koupaní v ostrovském rybníku, cvičení Zumby pod vedením zkušené lektorky a také dva výlety.

V sobotu kroky mladých hasičů vedly do lanového centra v lomu Velká Dohoda a neděle patřila prohlídce Sloupsko – šošůvských jeskyní. Nejvíce zážitků si však děti asi odnesly ze samotného nocování ve stanech, protože pro některé z nich to bylo první spaní bez rodičů mimo domov. Tato víkendová akce se vydařila díky velmi krásnému letnímu počasí a skvělé náladě, která mezi mladými hasiči a jejich vedoucími po celou dobu pobytu panovala.

Fotogalerie: zde