Rozsvěcování vánočního stromu

DSC_0175

Na druhou adventní neděli (8.12.2019) se v naší obci konalo tradiční rozsvěcování vánočního stromu. V kulturním doprovodném programu vystoupily děti z LMŠ Skalka, MŠ Ostrov u Macochy a také žáci ZUŠ Jedovnice. Na závěr se před zraky všech přítomných rozzářil krásně nazdobený vánoční strom. Na této akci se několik členů našeho sboru postaralo o občerstvení. Byl připraven svařák, grog, vánoční punč a pro děti teplý čaj nebo horká čokoláda.

Fotogalerie: zde

Výroční valná hromada SDH

DSC_0071

V sobotu 7.12.2019 se v sále kulturního domu v Ostrově u Macochy konala výroční valná hromada SDH. Krátce po 13. hodině začala výroční valná hromada mladých hasičů, kterou úvodním slovem zahájil starosta mladých hasičů Tomáš Musil. Byl zhodnocen uplynulý rok 2019 nejen z pohledu mladých hasičů, ale také jejich vedoucích a připraven plán práce na rok 2020. Na programu VVH byla i volba nového starosty, kterou byla zvolena Anna Musilová a místostarostou se stal Kryštof Svoboda. Vedoucí a mladí hasiči se také symbolicky rozloučili s Josefem Loulou a Jonášem Podrazilem. Oba jmenovaní ukončili své působení mezi mladými hasiči a přestoupili do řad dospělých členů SDH. Na závěr byla pro děti připravena již tradiční vánoční nadílka. Výroční valnou hromadu mladých hasičů navštívilo i několik hostů, mezi kterými byli starosta obce ing. Ondřej Hudec, zástupce okrsku Jedovnice Aleš Musil, členové SDH Kotvrdovice nebo rodiče dětí.

Po 16. hodině začala VVH členů SDH. I zde byl zhodnocen rok 2019 a připraven plán práce na rok 2020. Hlavním tématem však byly volby do výboru SDH. Starostou našeho sboru se stal opět František Nejezchleb, náměstkem byl zvolen ing. Jaromír Krbeček. Dalšími volenými funkcemi byl např. pokladník, kronikář, referent sportovních družstev nebo vedoucí mladých hasičů. Na tuto část VVH zavítali také členové našeho družebního sboru z Ostrožské Nové Vsi nebo místostarosta obce ing. Ivo Ambrož. Závěrem bylo pro všechny připraveno občerstvení, po kterém následovala volná zábava.

Fotogalerie: zde

Mikulášská nadílka pro děti

DSC_0122

Nejen občané Ostrova u Macochy, ale i mnoho přespolních z okolních obcí zavítalo ve čtvrtek 5.12.2019 na náměstí našeho městyse, kde se od 17. hodin konala mikulášská nadílka. Celý program začal příchodem čertů z pekla, kteří postrašili nejen děti, ale i některé dospělé. Zanedlouho se před zraky přítomných zjevil také Mikuláš se svými pomocníky – andílky. Ti několika dětem předali za básničku nebo písničku sladkou odměnu. Mikulášská nadílka byla zakončena ohňostrojem. Během této akce bylo pro všechny připraveno také občerstvení – teplý čaj, svařák, grog, medovina nebo vánoční punč. Velké poděkování patří všem, kdo na tuto akci dorazili a podpořili nás – DĚKUJEME.

Fotogalerie: zde

Setkání hasičských seniorů okrsku Jedovnice

DSC_0185A

V sobotu 16.11.2019 se v sále kulturního domu v Ostrově u Macochy konalo setkání hasičských seniorů okrsku Jedovnice. Během odpoledne proběhla návštěva hasičských zbrojnic, při které si všichni přítomní měli možnost prohlédnout nejen budovy, ale také hasičskou techniku, kterou jednotlivé sbory našeho okrsku využívají při své každodenní činnosti.

Fotogalerie: zde