Práce na trati

V průběhu celého roku 2020 jsme se několikrát sešli v hasičském areálu „NA TRATI“ (pokud nám to současná situace dovolila), kde bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin, při kterých jsme pokračovali na úpravách a zvelebování tohoto sportoviště.

Podařilo se nám vybudovat:

  • dřevěná pergola (postaveno společně s členy fotbalistů)
  • zavlažování tratě (pořízeno za finanční podpory Jihomoravského kraje)
  • osvětlení tratě (pořízeno za finanční podpory Jihomoravského kraje)
  • oprava střechy na unimo buňce

Výjezd JSDH – Otevření bytu

favicon

V pátek 30.10.2020 vyjela naše jednotka SDH k otevření uzavřeného bytu v Ostrově u Macochy. Po příjezdu PS Blansko na místo události se podařilo byt otevřít a následně předán majitelce objektu. Poté se obě jednotky vrátily zpět na své základny.

Jednotky: SDH Ostrov u Macochy, PS Blansko

HASIČI INFORMUJÍ (Ostrovský zpravodaj – říjen 2020)

favicon

Vážení spoluobčané,

letní období, které máme za sebou, je pro mnohé z nás spojené s dovolenou a prázdninami. I přesto, že situace s nemocí COVID-19 není stále dobrá a musíme přijímat řadu opatření, se našemu sboru podařilo uskutečnit několik akcí.                                                                     Červenec byl ve znamení ostrovských hodů. Opět jsme se postarali o tradiční občerstvení. Na pátek byl připraven makrelový večer, během kterého hrála k tanci a poslechu skupina STYL z Petrovic. V neděli vystoupily před hasičskou zbrojnicí taneční soubor Tetiny a dechová hudba Bivojanka z Jedovnic.
Na přelomu letních prázdnin připravili vedoucí z SDH Ostrov u Macochy a SDH Kotvrdovice pro své svěřence víkendové stanování ve sportovním areálu u kulturního domu. Pro mladé hasiče byly nachystány hry zaměřené na hasičskou tématiku, koupání v rybníku, cvičení Zumby pod vedením zkušené lektorky a také dva výlety. V sobotu kroky mladých hasičů vedly do lanového centra Velká Dohoda a v neděli navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně. Nejvíce zážitků si však děti odnesly ze samotného spaní ve stanech, protože pro mnohé z nich to bylo první nocování mimo domov bez rodičů.
V srpnu jsme uspořádali společně s našim družebním sborem z Ostrožské Nové Vsi zájezd. První zastávkou byly Javoříčské jeskyně, které mnohé z nás překvapily svoji nádhernou krápníkovou výzdobou. Po společném obědě v obci Bouzov jsme navštívili stejnojmenný pohádkový hrad. Celý den byl zakončen prohlídkou muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích.
Druhou srpnovou akcí, kterou náš sbor upořádal, se stala soutěž „O nejrychlejší nalívačku“. Do Ostrova zavítalo několik dvoučlenných družstev nejen z okresu Blansko, ale také ze vzdálenějších míst. Soutěž se vydařila, jen nás trochu zamrzela malá návštěvnost ostrovských občanů. Rád bych poděkoval všem sponzorům, bez kterých by se tato soutěž neobešla.
Ve sportovním hasičském areálu „NA TRATI“ u kulturního domu se nám v uplynulém období také podařilo zbudovat zavlažování a společně s členy fotbalistů postavit dřevěný přístřešek. Na podzim bychom rádi ještě dokončili umělé osvětlení.
V sobotu 12. 9. 2020 se na hasičské trati a v areálu místního kulturního domu konala svatba naší členky Ivy Nejezchlebové a Tomáše Fryče z SDH Kuřim. Oběma gratulujeme a přejeme hodně štěstí na cestě společným životem. Na konci září (30. 9. 2020) se stal náš člen Jaromír Tejkal tatínkem. Jeho přítelkyně Monika Fňukalová porodila chlapečka, kterého společně pojmenovali Jaromír. I jim gratulujeme a přejeme mnoho radosti z prvorozeného syna.
V závěru roku 2020 bychom rádi uspořádali občerstvení při rozsvěcování vánočního stromu v obci a také již tradiční Mikulášskou nadílku. Na obě tyto akce Vás srdečně zveme. Jejich konání však bude závislé na vyvíjející se situaci s nemocí COVID-19. O čase a místě konání budeme ještě informovat přes webové stránky obce a obecním rozhlasem.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pavel Kuchař, kronikář SDH

Výjezd JSDH – Čerpání vody

favicon

Po vydatných děštích, které zvedly vodní hladiny v celé České republice vyjela naše jednotka SDH ve středu 14.10.2020 k čerpání vody do Císařské jeskyně. Celý zásah nakonec trval téměř 65 hodin a při čerpání vody z jeskyně bylo použito více jak 460m hadicového vedení. Akce byla ukončena v sobotu ráno (17.10.2020). Po úklidu veškerého materiálu se jednotka vrátila v dopoledních hodinách zpět na základnu.

Jednotky: SDH Ostrov u Macochy, SDH Jedovnice, PS Blansko

Výjezd JSDH – Odstranění stromu

favicon

V sobotu 3.10.2020 vyjela naše jednotka SDH k odstranění spadlého stromu na hlavní silnici mezi Ostrovem u Macochy a Sloupem u Císařské jeskyně. Naše jednotka provedla rozřezání stromu pomocí motorové pily a odklizení mimo komunikaci. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotky: SDH Ostrov u Macochy