Sběr železného šrotu

DSC_0022

V sobotu 24.4.2021 uspořádali členové SDH v naší obci sběr železného šrotu. Všem občanům, kteří železo přichystali v den sběru před své domy k odvozu – DĚKUJEME.

Fotogalerie: zde

Sběr starého papíru

DSC_0001

V sobotu 27.3.2021 uspořádali v naší obci mladí hasiči sběr starého papíru. V 9:00 hod jsme se sešli u hasičské zbrojnice. Abychom dodrželi hygienická opatření spojená s nemocí COVID-19 jsme se rozdělili na 4 malé skupinky. Naší nedílnou součástí se také staly ochranné pomůcky úst (roušky, respirátory). Postupně jsme obešli celý Ostrov a papír, který měli lidé nachystaný před svými domy, posbírali. Do sběru se zapojilo 8 mladých hasičů a 7 dospěláků z řad SDH. Všem občanům, kteří nám starým papírem přispěli – DĚKUJEME.

Fotogalerie: zde

Výjezd JSDH – Požár stodoly

favicon

V sobotu 13.2.2021 vyjela naše jednotka SDH krátce před půl pátou ráno k nahlášenému požáru stodoly s uskladněným dřevem v zástavbě, která sousedila přímo s rodinným domem. Po provedení průzkumu byl následně vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Na místě události zasahovalo celkem 10 hasičských jednotek (dvě profesionální a osm dobrovolných). Požár byl lokalizován v 7:13 a uhašen v 9:38. Poslední jednotky opouštěly požářiště krátce před jedenáctou hodinou.

Jednotky:
– I. stupeň PPL SDH Ostrov u Macochy, SDH Jedovnice, SDH Sloup, HZS Blansko
– II. stupeň PPL HZS Boskovice, SDH Krásensko, SDH Petrovice, SDH Senetářov, SDH Rozstání, SDH Olomučany

Článek + fotky SDH Jedovnice: zde

Blanenský deník: zde

JSDH INFORMUJE (Ostrovský zpravodaj – prosinec 2020)

favicon

Vážení spoluobčané,

konec roku se rychle blíží, pro mnohé nastává čas hodnocení a bilancování, vykazování výsledků práce, posuzování úspěchů či neúspěchů. Stejně tak bilancuje zásahová jednotka a s výsledky naší činnosti v uplynulém roce bych Vás rád seznámil.

Naše jednotka pracuje od začátku roku v počtu 15 členů – velitel jednotky, dva velitelé družstev, tří strojníci a devět hasičů s odbornými specializacemi.

Nový rok začal jako tradičně odbornými školeními. Tato školení musíme každý rok absolvovat v rozsahu čtyřiceti hodin ročně. Mimo to se i proškolujeme v různých odborných kurzech, například kurz zdravotní přípravy, nositelé dýchací techniky, strojník, obsluha motorových pil apod. Děláme odborná cvičení včetně námětového cvičení. Bohužel začátkem března nám tato školení přerušilo onemocnění COVID-19.

Po nařízení Krajského ředitelství HZS JMK jsme se nesměli scházet s příslušníky HZS, které máme v jednotce dva.

Po uvolnění opatření v polovině května mohla naše činnost pokračovat dále avšak ne na dlouho. V říjnu byla naše činnost opět omezena. Jednalo se převážně o školení apod.

11. června proběhla ze strany HZS ohlášená kontrola jednotky. V průběhu kontroly byl jednotce vyhlášen poplach: Požár auta, osoba uvězněna uvnitř.

Jednotka vyjela ve čtvrté minutě od vyhlášení poplachu v počtu 1+3. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn požár osobního automobilu s osobou uvnitř. Provedli jsme zajištění vozu proti pohybu a započali hašení požáru v motorovém prostoru. Během hašení jsme nasadili uvězněné osobě krční límec a provedli transport z vozu. Poté jsme zjistili, že se jedná o prověřovací cvičení nařízené HZS JMK.

Po ukončení proběhlo od zástupců HZS krátké shrnutí.

Po tomto shrnutí jsme se odebrali do zbrojnice, kde proběhla kontrola jednotky (dokumenty apod.) Za jednotku byl přítomen velitel a jeho zástupce. Jednotka byla hodnocena velmi kladně.

V letošním roce jsme do našich řad přibrali dva členy. Staronového člena p. Jana Pupíka a nového člena p. Tomáše Musila. Jan Pupík byl zařazen na funkci strojník. Tomáš Musil byl proškolen a zařazen jako řadový hasič. Nově přijatým členům gratuluji a přeji mnoho úspěchů.

Do řad strojníků se úspěšně zařadil i Ondřej Němec, který úspěšně složil zkoušky strojníka ve školícím zařízení Tišnov. Tímto mu ještě jednou gratuluji.

K 1.1.2021 je v řadách jednotky 17 členů.

V letošním roce byla jednotka povolána celkem k 12 mimořádným událostem z toho 7× technická pomoc, 4× ostatní pomoc, 1× požár (prověřovací cvičení od HZS).

Každý rok zde zmiňujeme nějaký výjimečný nebo náročný výjezd. Je tomu tak i letos.

14.10. 2020 v 15:45 byla naše jednotka povolána k čerpání vody v Císařské jeskyni. Po příjezdu provedeno předání jeskyně pracovníky Báňského úřadu – Ing. Klobása, Ing. Menšík.

Provedli jsme průzkum. Zjištěno enormní zvýšení hladiny vody jezírek. Hrozilo zatopení elektroinstalací a ostatních prostorů. Po příjezdu SDH Jedovnice byl proveden společný průzkum. Po dohodě byla jednotka SDH Jedovnice odeslána velitelem zásahu zpět na základnu.

17.10. v 8:00 bylo s pracovníkem Dětské léčebny p. Markem rozhodnuto o ukončení zásahu. Hladina vody v jezírkách kulminovala v běžné výšce.

Zajímavostí tohoto zásahu bylo, že jsme na čerpání použili celkem 460 metrů hadic typu „B“ a „C“ a strávili jsme na místě nepřetržitě 64 hodin v průběžném počtu 10 členů. Děkuji všem, kteří se tohoto poměrně náročného zásahu zúčastnili. Dále patří poděkování zaměstnancům Dětské léčebny za zajištění stravy.

Co říci na závěr?

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům zásahové jednotky za jejich vynaložené úsilí, práci a čas, který tomu na úkor svých rodin obětují. Jejich manželkám a přítelkyním za trpělivost.

Dále patří poděkování vedení městyse, radě, zastupitelstvu a všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují.

Chtěl bych Vám všem popřát krásné prožití svátků vánočních a bohatého ježíška. Do nového roku hodně štěstí a hlavně zdraví.

Za JSDH Ostrov u Macochy Jaromír Tejkal ml., velitel jednotky

HASIČI INFORMUJÍ (Ostrovský zpravodaj – prosinec 2020)

favicon

Vážení spoluobčané,

je před námi závěr roku 2020, který všechny trochu přibrzdil a dostal do situace, kterou téměř nikdo z nás prozatím nezažil. Kvůli celosvětově šířící se nemoci COVID-19 jsme museli přijmout řadu opatření a nedílnou součástí našeho všedního života se stalo nošení roušek. I přesto se našemu sboru podařilo v průběhu roku uskutečnit několik akci.

Naše celoroční činnost začala již na začátku ledna přípravou a chystáním na tradiční Hasičský bál, který se konal 1. 2. 2020 v prostorách místního kulturního domu. K tanci a poslechu hrála skupina K-Band. Pro hosty bylo připraveno bohaté občerstvení, doprovodný kulturní program a nedílnou součástí bálu se stala také tombola, která obsahovala mnoho krásných a lákavých cen. Věřím, že Ti, kteří na tento bál zavítali, se jako vždy skvěle bavili. Děkujeme za návštěvu a vytvoření skvělé atmosféry, protože bez Vaší podpory by se podobné akce neuskutečnily.

V květnu jsme uspořádali sběr železného šrotu.

Červenec byl ve znamení Ostrovských hodů a před námi byl největší úkol našeho sboru – zajištění občerstvení u hasičské zbrojnice po dobu čtyř dnů.

Na třetí srpnovou sobotu byl naplánovaný společný výlet hasičů z Ostrova u Macochy a Ostrožské Nové Vsi. Cesta vedla do Javoříčských jeskyní, na hrad Bouzov a celý den jsme zakončili prohlídkou Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích.

O týden později náš sbor zajistil pořádání soutěže „O nejrychlejší nalívačku 2020“. Na závody, ve kterých spolu soupeřily dvojice košař a narážeč o to, kdo dokáže dostat vodu z kádě do stroje, zavítala družstva nejen z Blanenska, ale i ze vzdálenějších míst České republiky.

Na závěr roku byla naplánována Mikulášská nadílka na náměstí našeho městyse. Protože nebylo možné provést přímé setkání Mikuláše, andělů a čertů s dětmi, kvůli vládním nařízením a nemoci COVID-19, rozhodlo se několik členů našeho SDH, že uskuteční Mikulášský průvod. Lidé a jejich ratolesti tak měli možnost zahlédnout Mikuláše a jeho pomocníky alespoň ze svých domovů při průchodu obcí.

V průběhu celého roku jsme také mnoho hodin strávili ve sportovním areálu „NA TRATI“, kde se nám podařilo zbudovat zavlažování trávníku, umělé osvětlení a společně s členy fotbalistů postavit dřevěný přístřešek.

Ani mladí hasiči během roku nezaháleli. V rámci celoroční činnosti se 6 dětí zapojilo do plnění Odznaků odbornosti. Jedná se o „takové malé zkoušky“, rozdělené na písemnou a ústní část, se zaměřením nejen na hasičskou tématiku. Získané vědomosti děti zajisté využijí nejen u hasičů, ale i v běžném životě. Letošní zkoušky byly plněny 31. 1. 2020 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Šestice mladých hasičů je splnila na výbornou. Za odměnu si převzali od svých vedoucích nejen certifikát, ale i odznak získané odbornosti.

O den později byli mladí hasiči také nápomocni při chystání sálu na Hasičský bál. V sobotu 29. 2. 2020 odjela 2 družstva se svými vedoucími do obce Suchý, kde se konal první ročník závodu „Suchovský šmodrch“. Pro většinu našich mladých svěřenců to však byl úplně první zážitek na pozici závodníka. To na nich však nešlo vůbec znát. Přestože se museli popasovat s úplně jiným typem lan, než na které byli naučeni z tréninků, nevzdali se do poslední setiny vteřiny. Snažení nejmenších členů našeho kolektivu sice nedopadlo nejlépe (obsadili poslední 7. místo), ale svůj výkon zvládli bez slz. Tyto závody byly nakonec jediné, které mladí hasiči v letošním roce navštívili.

Protože se mnoho závodů Okrskové ligy mládeže, Okresní ligy mládeže a Okresní ligy dorostu mělo konat na jaře v období pandemie, bylo rozhodnuto, že se letošní ročníky soutěží zruší úplně.

Na přelomu letních prázdnin připravili vedoucí mladých hasičů z Ostrova u Macochy a Kotvrdovic pro své svěřence víkendové stanování v hasičském areálu „NA TRATI“. Pro děti byly připraveny různé sportovní hry zaměřené nejen na hasičskou tématiku, koupání v ostrovském rybníku, cvičení Zumby pod vedením zkušené lektorky a také dva výlety. V sobotu kroky mladých hasičů vedly do lanového centra v lomu Velká Dohoda a neděle patřila prohlídce Sloupsko-šošůvských jeskyní. Nejvíce zážitků si však děti asi odnesly ze samotného nocování ve stanech, protože pro některé z nich to bylo první spaní bez rodičů mimo domov. Tato víkendová akce se vydařila díky velmi krásnému letnímu počasí a skvělé náladě, která mezi mladými hasiči a jejich vedoucími po celou dobu pobytu panovala.

Když byla situace v průběhu roku příznivá konaly se také 2× týdně pravidelné tréninky mladých hasičů. Zimní příprava v tělocvičně byla zaměřena na pohybové činnosti a později pak venku děti trénovaly převážně požární útoky nebo vázání uzlů či základy zdravovědy.

Na závěr bych Vám chtěl za všechny členy sboru popřát krásné prožití vánočních svátků, co nejlepší vstup do nového roku 2021 a také poděkovat za podporu, kterou vytváříte při návštěvách akcí pořádaných naším sborem. Moc si toho vážíme. Věřme, že se současná situace s nemocí COVID – 19 bude vyvíjet příznivě a v příštím roce se budeme moci setkávat mnohem častěji na akcích pořádaných naším sborem, než jak tomu bylo v letošním roce.

Pavel Kuchař, kronikář SDH