Sběr železného šrotu

sberOznamujeme občanům, že v sobotu 16.5.2020 uspořádá v obci náš sbor sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby staré železo přichystali před své domy k odvozu až v den sběru. V případě těžších věcí Vám hasiči ochotně pomůžou s přenesením.

Sběr papíru

DSC_0516

V pondělí 20.4.2020 zajistil náš sbor odvoz starého papíru. Protože v současné době nemají výkupny o starý nasbíraný papír zájem, rozhodli jsme se, že tuto činnost s mladými hasiči na určité období pozastavíme. Všem občanům, kteří nám starým papírem doposud přispívali – DĚKUJEME.

HASIČI INFORMUJÍ (Ostrovský zpravodaj – duben 2020)

favicon

Vážení spoluobčané,

máme za sebou 3 měsíce roku 2020. Pro všechny z nás, díky situaci, která nastala nejen ve světě, ale i v ČR, to nebylo lehké období. I přesto se našemu sboru podařilo uskutečnit několik akci, o kterých bych Vás rád informoval.

Lednové dny byly převážně věnované přípravě a chystání Hasičského bálu, který se konal 1. února 2020 v prostorách místního kulturního domu. K tanci a poslechu hrála skupina K-Band. Pro všechny přítomné návštěvníky bylo připraveno nejen bohaté občerstvení, ale také doprovodný kulturní program, o který se postarali mažoretky Zuzanky z Týnce, žáci taneční školy Danza Brno (společenské tance) a několik členů našeho sboru si také připravilo již tradiční půlnoční překvapení. Součástí plesu byla v neposlední řadě také tombola. Ta obsahovala více jak 320 krásných a lákavých cen. Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě, organizaci a zabezpečení Hasičského bálu, návštěvníkům za podporu a skvělou atmosféru, ale hlavně sponzorům, bez kterých by se tato akce neobešla. Pozvání na tento Hasičský bál přijalo i několik členů našeho družebního sboru z Ostrožské Nové Vsi, a proto i my jsme v sobotu 15.2.2020 zavítali na ples pořádaný tímto sborem. Návštěva byla jako vždy velmi příjemná.

Ani mladí hasiči v zimním období nezaháleli. Pravidelně se scházejí 2x týdně na tréninky, které nyní probíhají v tělocvičně. Převážnou část věnují pohybovým činnostem a také vázání uzlů. V rámci celoroční činnosti se 6 mladých hasičů zapojilo do plnění Odznaků odbornosti. Jedná se o „takové malé zkoušky“, rozdělené na písemnou a ústní část, se zaměřením nejen na hasičskou tématiku. Získané vědomosti děti zajisté využijí nejen u hasičů, ale i v běžném životě. Letošní zkoušky byly plněny 31.1.2020 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Šestice mladých hasičů je splnila na výbornou. Za odměnu si převzali od svých vedoucích nejen certifikát, ale i odznak získané odbornosti. O den později byli mladí hasiči také nápomocni při chystání sálu na Hasičský bál. I přesto, že hlavní sezóna závodů ještě nezačala, zavítaly děti na svou letošní první soutěž. V sobotu 29.2.2020 odjela 2 družstva se svými vedoucími do obce Suchý, kde se konal první ročník závodu „Suchovský šmodrch“. Pro většinu našich mladých svěřenců to však byl úplně první zážitek na pozici závodníka. To na nich však nešlo vůbec znát. Přestože se museli popasovat s úplně jiným typem lan, než na které byli naučeni z tréninků, nevzdali se do poslední setiny vteřiny. Snažení nejmenších členů našeho kolektivu sice nedopadlo nejlépe (obsadili poslední 7. místo), ale svůj výkon zvládli bez slz. Starší žáci si přivlastnili 4. místo. Od poloviny března jsme pravidelné tréninky mladých hasičů do odvolání zrušili z důvodu nouzového stavu v ČR.

Mnoho občanů Ostrova se nás také již ptalo, zda-li s mladými hasiči budeme ještě pořádat sběr starého papíru, který jsme dělali v průběhu roku. V současné době budeme nuceni tuto činnost na určité období pozastavit, a to proto, že o nasbíraný papír bohužel nemají výkupny zájem. Pokud by se situace změnila, zajisté Vás budeme dopředu informovat a určitě bychom rádi ve sběru pokračovali.

Před sebou máme jarní období, na které bylo naplánováno několik akcí v obci pořádané našim sborem. Nyní však bohužel nemohu s určitostí říci, jestli se uskuteční. Pokud ano, datum a místa konání budou dopředu zveřejněny nejen na webových stránkách obce nebo našeho sboru, ale třeba i prostřednictvím obecního rozhlasu.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál pevné zdraví a mnoho sil do nadcházejících dnů, které pro nikoho z nás nejsou nyní jednoduché. Pevně věříme, že se vše brzy přehoupne k lepšímu a budeme moci zase trávit volné chvíle se svými přáteli, kamarády a známými.

Pavel Kuchař, kronikář SDH

Prohlídka hasičské zbrojnice

DSC_0036

V sobotu 7.3.2020 zavítali na prohlídku hasičské zbrojnice děti, jejich rodiče a pracovníci z Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Během odpolední návštěvy se dozvěděli mnoho zajímavých informací ze života hasičů. Nejvíce však všechny zaujala prohlídka hasičského vozu. Na závěr děti obdržely drobné upomínkové předměty. Doufáme, že se všem u nás líbilo a již nyní se těšíme na další návštěvu.

Fotogalerie: zde