Výjezd JSDH – Likvidace hmyzu

favicon

V úterý 10.10.2023 vyjela naše jednotka SDH k likvidaci nebezpečného hmyzu u rodinného domu v Ostrově u Macochy. Jednotka vystrojená v ochranných oblecích provedla likvidaci hmyzu pomocí chemického postřiku. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na svoji základnu.

Jednotky: SDH Ostrov u Macochy

135. výročí založení SDH Ostrov u Macochy

favicon

Sbory dobrovolných hasičů se v poslední době staly nedílnou součástí každodenního chodu nejen v malých obcích, ale také ve velkých městech. Pořádají různé společenské a kulturní akce, či hasičské soutěže. Jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou pak nápomocny obyvatelstvu například při hašení požárů, odstraňování následků přírodních katastrof nebo likvidaci nebezpečného hmyzu. Nejinak je tomu i v Ostrově u Macochy, kde v letošním roce oslavil místní sbor dobrovolných hasičů 135. výročí založení.

První písemná zmínka o hasičích v Ostrově je datována ke dni 13. května 1888, kdy přinesl pan Karel Poneš, mlynář, ku mladšímu učiteli p. Kornelu Grimovi písemnou prosbu, aby on, jakožto člen sboru jedovnického, byl ku zřízení hasičského sboru nápomocen. Tento ochotně vyhověv, napsal žádost ku Slavnému obecnímu výboru. Žádost tuto osmnácte mužů, kteří byli ochotni za činné členy přistoupiti. Obecní výbor blahovolně vyhověl a přál si, by se jemu předložily stanovy. Až byli tyto panem učitelem Müllerem sepsány, svolána byla ustavující schůze sboru na den 27. května 1888 na obecní dům. Potom byly stanovy předloženy obecnímu výboru, který je v sedění dne 3. června 1888 schválil. Jejich schválení podepsali členové výboru obecního. Poté byly prostřednictvím c. a k. hejtmanství v Boskovicích zaslány k úřednímu schválení. Dne 3. června se koná sbírka ve prospěch sboru, z niž zakoupeno nejdůležitější pro začátek a 21. října 1888 vstoupil sbor v činnost. (Doslovný opis s knihy pamětní)

Oslavy 135. výročí založení SDH Ostrov u Macochy se konaly ve dnech 11.8. a 12.8.2023. V pátek 11.8.2023 se uskutečnila slavnostní schůze, na které byla zhodnocena činnost sboru a zásahové jednotky. Během programu bylo také některým členům předáno ocenění za jejich dosavadní práci ve sboru. Schůzi navštívili nejen zástupci jednotlivých sborů okrsku Jedovnice, do kterého patří i SDH Ostrov u Macochy, ale také členové našeho družebního sboru z Ostrožské Nové Vsi, místostarosta Ostrova u Macochy, starostka KSH Jihomoravského kraje, starosta OSH Blansko a člen výkonného výboru OSH Blansko.

V sobotu 12.8.2023 byla v místním kostele sv. Maří Magdaleny sloužena mše, po které proběhlo žehnání nového dopravního automobilu, který využívá zásahová jednotka při jejich práci a na výjezdech. Odpoledne prošel obci slavnostní průvod, kde bylo možné zahlédnout nejen hasiče v uniformách, ale také historickou a současnou hasičskou techniku. Hlavní program oslav pak začal ve 14 hodin v hasičském areálu „NA TRATI“ za kulturním domem vystoupením mažoretek ZUZUNEK. Jejich jedinečné vystoupení, které předvedli, bylo připraveno speciálně na právě probíhající oslavy SDH. Poté už následovaly ukázky hasičů. Jako první bylo možné shlédnou historickou koňskou stříkačku z SDH Vilémovice. Následovalo vyprošťování zraněné osoby u dopravní nehody jednotkou sboru dobrovolných hasičů z Jedovnic. Třetí ukázkou bylo používání bezpilotního systému v podání HZS JHM – ÚO Vyškov. Své lezecké dovednosti a umění představili zástupci HZS Blansko pří záchraně osob z výšky. U poslední ukázky se pak představili členové místní JSDH, kteří se svou technikou předvedli hašení hořícího automobilu. Celé oslavy sboru dobrovolných hasičů z Ostrova u Macochy byly zakončeny ve večerních hodinách, kdy k tanci a poslechu všem přítomným zahrála skupina STYL PETROVICE.

Ku příležitosti 135. výročí SDH Ostrov u Macochy byla ve dnech 21.7.2023 – 6.8.2023 instalována v místním informačním středisku výstava HASIČSKÉ HISTORIE.

Fotogalerie:

  • pátek 11.8.2023 zde
  • sobota 12.8.2023 zde
  • Hasičská historie (výstava) zde

Text + foto: Pavel Kuchař (kronikář SDH Ostrov u Macochy)

Taktické cvičení

DSC_0080

Ve středu 26.7.2023 absolvovala naše jednotka taktické cvičení, jehož námětem byl požár v nově zbudovaném objektu Dětské léčebny v Ostrově u Macochy. Cvičení organizoval Hasičský záchranný sbor a vyjížděly k němu jednotky z I. stupně požárního poplachového plánu HZS JHM pro obec Ostrov u Macochy – tedy jednotky dobrovolných hasičů z Ostrova u Macochy, Jedovnic a Sloupu a profesionální hasiči z Blanska.
Naše jednotka byla na místě jako první a společně s kolegy z Jedovnic provedla prvotní průzkum a vstup do objektu. Čtyři hasiči vystrojeni v dýchací technice utvořili první útočný proud a zahájili prohledávání prostor zasažených požárem.
Na druhém bojovém úseku prováděli naši členové záchranu osob pomocí nastavovacích žebříků. Zachráněným osobám poté poskytovali předlékařskou pomoc.
Po úspěšném požárním zásahu a provedené záchraně následovalo společné vyhodnocení se zástupci HZS.
Věříme, že tento scénář zůstane navěky jen námětem pro cvičení….

Fotogalerie: zde

Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů

V první polovině tohoto roku jsme již zasahovali u 4 událostí a evidujeme 3 nezásahové činnosti jednotky. To je oproti minulému roku méně, za což jsme rádi. V březnu jsme zasahovali v rámci II. stupně požárního poplachu u požáru stavení v Šošůvce. Dále bych zmínil čerpání vody v Císařské jeskyni, které bylo v dubnu. Zde jsme 3 dny zajišťovali nepřetržitou pohotovost pro monitoring hladiny vody a obsluhu čerpadel. V rámci nezásahové činnosti jednotky jsme prováděli například asistenci na akci Wostrowfest a oplach vozovky na ulici Bělá.

06

DCIM100MEDIADJI_0957.JPG

Pravidelně se v měsíčních intervalech scházíme na školení jednotky. Zde jsme trénovali například tvorbu hadicového vedení, poskytování první pomoci, práci s transportními prostředky, práci s dýchací technikou či výcvik v radioprovozu.

Pro přehlednější a rychlejší řešení mimořádných událostí jsme pořídili výjezdovou technologii, která umožňuje zobrazení mapových podkladů a přehled akceschopných členů. K tomu bylo nutné pořídit nový počítačový monitor, který jednotce darovali manželé Mrázkovi.

Převodem od Hasičského záchranného sboru jsme obdrželi dvě digitální radiostanice, ty nám umožní zjednodušení komunikace s operačním střediskem, zejména v případě řešení mimořádných událostí.

V současné době se připravujeme na výročí 135. let ostrovských hasičů, které bude 12.8.2023 na hasičské trati. Tímto Vás na něj srdečně zveme.

Závěrem bychom chtěli stejně jako minulý rok nabídnout možnost telefonního kontaktu. Zejména pro řešení událostí okolo likvidace hmyzu bez automatické aktivace sirény přes operační středisko hasičů. Telefonní kontakt na velitele jednotky SDH, p. Jana Pupíka, je 721 152 012. V případě nedostupnosti je možné kontaktovat zástupce velitele, p. Jiřího Vymazala, na telefonním čísle 728 706 420.

Bc. Jan Pupík velitel JSDH Ostrov u Macochy

Výjezd JSDH – Odstranění větve

favicon

V pondělí 10.7.2023 vyjela naše jednotka SDH k odstranění zlomené větve u stromu nad silnicí mezi Ostrovem u Macochy a Sloupem. Po příjezdu na místo události bylo pomocí lana provedeno stržení větve ze stromu, která visela 3 metry nad komunikací a její následné odklizení mimo vozovku. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na svoji základnu.

Jednotky: SDH Ostrov u Macochy