Hasičský ples v Ostrožské Nové Vsi

DSC_9524

Několik členů SDH Ostrov u Macochy, rodinní příslušníci a kamarádi navštívili v sobotu 3.2.2024 hasičský ples našeho družebního sboru v Ostrožské Nové Vsi, který začínal v 19:30 hod. Na úvod všechny přivítal starosta novoveských hasičů Petr Verbík. K tanci a poslechu hrála skupina POOL. Program plesu byl doplněn tanečním vystoupením žáků 9. ročníku ZŠ Ostrožská Nová Ves. Pro všechny hosty bylo připraveno bohaté občerstvení a také krásná tombola, která obsahovala více jak 300 lákavých cen. Návštěva plesu byla jako vždy velmi příjemná a již nyní se těšíme na příští rok, kdy tento ples u kamarádů hasičů v Ostrožské Nové Vsi zase určitě navštívíme.

Fotogalerie: zde

14. HASIČSKÝ BÁL

DSC_0191

Poslední lednovou sobotu (27.1.2024) uspořádal náš sbor již 14. HASIČSKÝ BÁL, který se konal v sále místního kulturního domu. K tanci a poslechu hrála skupina K-BAND. Celým bálem provázela známá dvojice Bc. Iva Fryčová a Jaromír Tejkal. V průběhu večera mohli také všichni přítomní shlédnout doprovodný kulturní program, ve kterém vystoupili mažoretky ZUZANKY z Ostrova, stepařská skupina Tap Dance Blansko, taneční folklórní soubor Drahánek a pomyslným zlatým hřebem večera se stalo půlnoční překvapení v podání členů sboru dobrovolných hasičů. Pro všechny hosty bálu bylo připraveno bohaté občerstvení a samozřejmě i tombola, která obsahovala více jak 370 krásných a lákavých cen. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení letošního HASIČSKÉHO BÁLU, ale hlavně sponzorům, bez kterých by se tato akce neobešla.

Fotogalerie: zde

Výroční valná hromada SDH

DSC_9130

První lednovou sobotu roku 2024 (6.1.2024) se v zasedací místnosti hasičské zbrojnice konala výroční valná hromada našeho sboru dobrovolných hasičů. Ta začala v 15:30hod, kdy jsme minutou ticha uctili památku všech zemřelých hasičů. Dále byl zhodnocen uplynulý rok 2023, promítnuty video-prezentace mapující činnost mladých hasičů, družstev dorostu, mužů a připraven plán práce na rok 2024. Výroční valnou hromadu navštívilo i několik hostů, mezi kterými byla zástupkyně SDH Kotvrdovice z okrsku Jedovnice, členové našeho družebního sboru z Ostrožské Nové Vsi a také starosta městyse Ostrov u Macochy Ing. Ondřej Hudec. Po ukončení valné hromady následovala volná zábava.

Fotogalerie: zde

HASIČI INFORMUJÍ (Ostrovský zpravodaj – prosinec 2023)

Vážení spoluobčané,

     s blížícím se koncem roku 2023 je čas se ohlédnou za činností našeho sboru. V průběhu čtyř ročních období jsme nelenili a uspořádali mnoho kulturně společenských akcí nebo byli nápomocni při jejich organizaci.

Únor:

 • Po menší odmlce způsobené nemocí COVID-19 uspořádal náš sbor dlouho očekávaný hasičský bál, který se konal 4. února 2023 v sále místního kulturního domu.
 • 10.2.2023 proběhla se žáky místní ZŠ beseda o činnosti sboru a kolektivu mladých hasičů.

Duben:

 • Pro mladé hasiče, jejich vedoucí a také rodiče byl uspořádán tradiční výlet do Aquaparku ve Vyškově.
 • Ve dnech 6.4.2023 – 8.4.2023 vyšli mladí hasiči do ulic Ostrova při tradičním Velikonočním hrkání. Odměnou jim bylo milé přijetí od našich spoluobčanů.
 • 15.4.2023 uspořádali členové sboru v naší obci sběr železného šrotu. Rádi bychom poděkovali všem, kteří staré železo nachystali v den sběru před své domy k odvozu.

Červen:

 • V areálu kulturního domu se 3.6.2023 uskutečnil třetí ročník hudebního festivalu WOSTROWFEST. Na této akci bylo několik členů nápomocno při organizaci.
 • 17.6.2023 se v hasičském areálu „NA TRATI“ konaly noční závody mladých hasičů v požárním útoku, které byly zařazeny do Okresní ligy mládeže. Mladší žáci obsadili 9. místo a starší žáci místo 3.
 • 25.6.2023 se v hasičském areálu „NA TRATI“ konal XIV. ročník soutěže O pohár SDH Ostrov u Macochy a zároveň 5. kolo Velké ceny Blanenska v požárním útoku pro rok 2023.
 • 26.6.2023 a 30.6.2023 se 10 mladých hasičů zapojilo v rámci celoroční činnosti do plnění odznaků odbornosti.

Červenec:

 • Ve dnech 20.7.2023 – 23.7.2023 zajišťoval náš sbor u hasičské zbrojnice občerstvení v průběhu Ostrovských hodů. Byl připraven i makrelový večer a živá hudba.

     Na přelomu letních prázdnin (29.7.2023 – 5.8.2023) odjeli mladí hasiči a jejich vedoucí z SDH Ostrov u Macochy a SDH Kotvrdovice na již třetí společný tábor, který se konal v zátoce Lančov u Vranova nad Dyjí.

Srpen

 • 12.8.2023 proběhly oslavy 135. výročí založení našeho sboru. O průběhu oslav jsme Vás již informovali v říjnovém vydání zpravodaje.

Září:

 • 16.9.2023 se v areálu kulturního domu konalo Ostrovské gulášobraní. Na této akci zajistil náš sbor v průběhu celého dne občerstvení.
 • 23.9.2023 bylo několik členů našeho sboru nápomocno při zajištění občerstvení na Mistrovství ČR v běhu na 60m s překážkami, které se konalo v Brně.

Říjen:

 • 13.10.2023 uspořádali v naší obci mladí hasiči sběr starého papíru. Všem občanům, kteří starý papír v den sběru nachystali před své domy a tím také přispěli, mnohokrát děkujeme.
 • 25.10.2023 – 29.10.2023 se v areálu základní školy Sloup uskutečnilo setkání dorostu, kterého se zúčastnili i 3 mladí hasiči z našeho sboru. Několik našich členů mělo na starosti organizaci a zabezpečení této akce.

Prosinec:

 • 3.12.2023 byl na náměstí městyse slavnostně rozsvícen vánoční strom. I při této akci zajistil náš sbor drobné občerstvení.
 • 5.12.2023 se uskutečnila na náměstí městyse u vánočního stromečku již tradiční mikulášská nadílka. Na uspořádání se podíleli členové našeho sboru.

     Rád bych se také zmínil reprezentaci členů našeho sboru v oblasti sportu. Mladí hasiči pravidelně jezdí na závody Okresní ligy mládeže a Okrskové ligy mládeže.

Celkové výsledky:

 • Okresní liga mládeže – starší žáci 10. místo, mladší žáci 8. místo
 • Okrsková liga mládeže – starší žáci 2. místo, mladší žáci 2. místo

Družstvo mužů vybojovalo v seriálu soutěží Velké ceny Blanenska 4. místo a tým dorostu pak obsadil ve své kategorii místo 2.

     To byl jen malý výčet akcí a činností, které náš sbor v průběhu letošního roku vykonal. Velké poděkování patří všem občanům, kteří akce pořádané našim sborem navštěvují, ale také sponzorům, kteří se nemalou měrou podílejí na chodu a fungování sboru.

     Závěrem mi dovolte, abych Vám za všechny členy sboru dobrovolných hasičů popřál poklidné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2024. Již nyní přijměte srdečné pozvání na akce, které budeme pořádat v průběhu následujícího roku. Tou první by měl být tradiční HASIČSKÝ BÁL, který by se měl uskutečnit 27.1.2024. K tanci a poslechu bude hrát skupina K-BAND. O konání dalších kulturně – společenských akcí Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím obecního rozhlasu nebo webových stránek našeho SDH (www.sdhoum.8u.cz).

Pavel Kuchař, kronikář SDH Ostrov u Macochy