HASIČI INFORMUJÍ (Ostrovský zpravodaj – červenec 2020)

Vážení spoluobčané,

jaro 2020 bylo téměř pro všechny velkou neznámou. Díky celosvětově šířící se nemoci Covid-19 jsme se dostali do situace, kterou asi nikdo z nás zatím neprožil. Nařízená vládní opatření, uzavření škol, některých obchodů nebo různých zařízení omezilo běžný život všech občanů. Nedílnou součástí se stalo nošení roušek, které mělo zamezit šíření nemoci.

Mnoho opatření musel přijmout i náš sbor hasičů v obci. Na jarní období jsme měli naplánováno několik akcí, které byly nakonec zrušeny (např. Velikonoční hrkání, Lampionový průvod nebo závody mladých hasičů, mužů a žen). V polovině května, kdy už byla vládní opatření postupně rozvolňována se nám podařilo uskutečnit sběr starého železa v obci. Všem občanům, kteří nám železo v den sběru přichystli před své domy k odvozu, děkujeme.

Po více jak dvouměsíční přestávce se i mladí hasiči vrátili ke své práci. Na začátku června jsme začali s pravidelnými tréninky, které se konají každé pondělí a pátek od 16:30 hod na sportovním hasičském areálu u fotbalového hřiště. Náplň tréninku je nyní věnována převážně požárním útokům a štafetám. Děti své získané zkušenosti využívají později na závodech Okrskové ligy mládeže, Okresní ligy mládeže a Okresní ligy dorostu. Občas s dětmi zavítáme i na soutěž mimo hranice našeho okresu. Protože se mnoho závodů Okrskové ligy mládeže, Okresní ligy mládeže a Okresní ligy dorostu mělo konat na jaře v období pandemie, bylo rozhodnuto, že se letošní ročníky soutěží zruší úplně. Ke stejnému rozhodnutí nakonec dospěla i rada Velké ceny Blanenska. Tento seriál závodů v požárním útoku navštěvovala naše družstva mužů a žen.

Máme před sebou léto a letní prázdniny, kdy se v naší obci na náměstí městyse konají tradiční hody. Náš sbor již několik roků v jejich průběhu zajišťuje občerstvení v areálu hasičské zbrojnice. Pokud nám to současná situace dovolí, s touto tradicí bychom rádi pokračovali i letos. Těšit se můžete na bohaté občerstvení, pochutiny z udírny a grilu, makrelový večer nebo páteční večerní taneční zábavu se skupinou STYL Petrovice.

V srpnu bychom rádi uspořádali tzv. „NALÍVAČKU – SOUTĚŽ O NEJRYCHLEJŠÍ ZADEK“. Tohle soutěžní klání by se mělo konat na sportovním hasičském areálu. O přesném termínu konání vás budeme ještě informovat. Na obě akce jste již nyní srdečně zváni.

Protože se začala opět zvedat výkupní cena starého papíru, zapojili jsme se s mladými hasiči zase do jeho sběru. S dětmi bychom sběr papíru v naší obci provedli zřejmě na konci letních prázdnin. Podrobnější informace a datum konání včas zvěřejníme.

Doufejme, že příznivě vyvíjející se stav s nemocí Covid-19 bude i nadále dobrý a nás čeká krásné letní období, bez nějakých výrazných omezení. Přeji všem hezké léto strávené třeba někde na dovolené nebo u vody se svými blízkými.

Pavel Kuchař, kronikář SDH

 

 

Pavel