Velká cena Blanenska v požárním útoku

46 družstev mužů a žen (31 družstev mužů a 15 družstev žen) přijelo v neděli 24.6.2018 do Ostrova u Macochy na X. ročník soutěže „O pohár SDH“. Zároveň se jednalo o 4. kolo Velké ceny Blanenska v požárním útoku. Kluci z Ostrova vybojovali 26. místo a holky obsadily místo 7. Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizaci a zabezpečení těchto závodů, ale hlavně sponzorům, bez kterých by se tato soutěž neobešla.

Fotogalerie: zde

Pavel